Zde najdete 3 metodiky vhodné pro přípravu žáků základních škol na festival práce a vzdělávání Posviť si na budoucnost. První dvě metodiky jsou určeny PRO PEDAGOGY a kariérové poradce na školách, kteří se budou s žáky na festival připravovat:

  1. s pomocí festivalové karty – Metodika pro pedagogy
  2. s pomocí videí o středních školách „Posviť si na:“ na You Tube kanále – Metodika práce s videi

Třetí metodika je PRO RODIČE žáků a provází celým procesem volby střední školy.

Metodiku pro rodiče jsme podpořili i videopříběhem a videopozvánkou, které mohou učitelé promítnout na třídních schůzkách. VIDEA ZDE dole na stránce (nebo na You Tube kanále Posviť si na budoucnost)

Další metodické materiály využitelné pro kariérové poradenství a vzdělávání ve školách (pracovní listy, videa, odkazy na užitečné weby, prezentace ÚP a další) najdete v záložce PORADENSTVÍ zde na webu posvitsinabudoucnost.cz.

Video pozvánky

Festival Posviť si na budoucnost je financován z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji spolufinancovaného Evropskou unií, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021.

Přejít nahoru