Kariérové poradenství

Kariéru si můžeš řídit. Říká se tomu kariérový management. Kariérový poradce je někdo, kdo ti s tím může pomoct.

 

Tady si vyberte svého průvodce/poradce a na druhé straně fotky najdete kontaktní údaje:

Kamila Koblerová
koblerova@kcv.cz
733 127 700
Barbora Kreislová
kreislova@kcv.cz
731 410 126
Jan Brabec

brabec@kcv.cz

731 410 130
Michal Parlásek
parlasek@kcv.cz
734 311 901
Hana Maříková
marikova@kcv.cz
778 728 254
Eva Kastl
kastl@kcv.cz
778 728 256
Dagmar Pelesná
pelesna@kcv.cz
778 728 255
Martina Přenosilová
prenosilova@kcv.cz
778 728 257
Zdeňka Nováková
novakova@kcv.cz
778 728 252

 

Kariérové poradenství (nejen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) v rámci platformy Posviť si na budoucnost v průběhu celého roku poskytují:

Užitečné materiály, videa ke kariérovému poradenství:

Co a k čemu je kariérové poradenství a kde ho najít:

Lonští deváťáci letošním deváťákům:

Brožura ČÍM BUDU? – Přehled oborů SŠ 2024/2025 v Plzeňském kraji

 

FESTIVALOVÁ KARTA

 

Pracovní list „Rodinná pracovní anamnéza“

 

Jak vybrat školu, jak se dobře rozhodnout

 

Dotazník Jak se rozhodovali dospělí kolem mě (pracovní list pro žáky)

 

Informační a poradenská střediska Úřadu práce (jak fungují, pro koho jsou určena, jak vypadají)

 

Kariérové poradenství v Krajském centru vzdělávání (o co jde, k čemu je, jak probíhá)

 

Aktuální informace o trhu práce v Plzeňském kraji (statistiky zpracované pravidelně Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR)

3 sady pracovních listů pro kariérové poradce ZŠ a SŠ, které mohou využít pro práci s žáky (vznikly v rámci projektu Vzděláváním k úspěchu bez bariér):

  1. část SEBEPOZNÁNÍ
  2. část TRH PRÁCE
  3. část SEBEPREZENTACE

 

Aplikace EXPEDICE KARIÉRA (webová aplikace k sebepoznání – hodnocení vlastních měkkých kompetencí, vznikla v rámci projektu Vzděláváním k úspěchu bez bariér)

Užitečné odkazy:

Studuj v Plzeňském kraji

Rozcestník pro volbu povolání žáků ZŠ a SŠ

Národní soustava povolání

Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná MPSV ČR

Emiero

Test Na jakou práci se hodíš?

Infoabsolvent

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

 

Pakt zaměstnanosti PK

Data, informace, poznatky a zkušenosti, které se týkají trhu práce v Plzeňském kraji

Co umím

Vytvořte si portfolio online

 

Festival Posviť si na budoucnost je financován z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji spolufinancovaného Evropskou unií, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021.

Přejít nahoru