Konference 2018

Spolupráce škol a firem zaměřená na potřeby žáků

19. dubna 2017 proběhla První konference platformy Posviť si na budoucnost, jejímž tématem byla spolupráce škol a firem zaměřená na potřeby žáků. Zástupci z řad soukromého sektoru, veřejného sektoru, škol a samotní žáci měli jedinečnou příležitost setkat se a pohovořit s klíčovými partnery v oblasti vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce – podnikateli, řediteli škol, zástupci státní správy, výchovnými poradci. Kromě zástupců zmíněných institucí se jí zúčastnili také žáci středních škol, kteří vystoupili se svými zkušenostmi a dále byli spolu s ostatními zapojeni do diskuze. Věříme, že konference pomohla pojmenovat problémy, vyzdvihnout úspěšné projekty, načerpat inspiraci.

Termín:                            19. 4. 2018

Čas konání:                     9:00 – 14:00

Místo:                                Moving Station v Plzni, Koperníkova 56, Plzeň

Návštěvnost:                  130 účastníků