Informace

Po celý školní rok 2020/2021 online

Posviť si na budoucnost je unikátní celoroční online festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na webu se představí zástupci středních škol Plzeňského kraje, ZČU a také zástupci zaměstnavatelů v regionu. Průvodcem festivalu je festivalová karta pro žáky ZŠ, k dispozici jsou metodiky pro pedagogy, žáky a jejich rodiče.

Pátek 12.2. 2021 od 9:00 do 14:00 hodin: 

Pátek bude věnován tomu, aby se vystavující střední školy živě co nejvíce přiblížily žákům a poskytly informace online formou. Zároveň bude žákům a rodičům k dispozici online kariérové poradenství.

Ukažte, že se vaši absolventi neztratí!

Prezentujte se na festivalu!

Partneři festivalu

Velké díky patří všem partnerům, kteří se finančně či jinak podílejí na realizaci festivalu.