Výtvarná výstava

POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI

Doprovodnou akcí festivalu Posviť si na budoucnost v roce 2020 bude výtvarná výstava prací žáků základních a středních škol na téma “Povolání budoucnosti”

Svět práce se mění! Jaká povolání budou existovat za 10, 15, 20 let?

Volba výtvarné techniky je zcela v rukách samotných tvůrců, téma je možné zpracovat jako kresbu, malbu, grafiku, koláž, keramiku a jiné 3D techniky nebo třeba pomocí multimédií.

Nejedná se o soutěž, vystavena budou všechna díla odpovídající tématu a obecným etickým zásadám!

Hotová díla mohou žáci vyfotit a poslat na e-mail: kreislova@infokariera.cz nebo odevzdat ve škole do konce října 2020. Zástupce školy pak přinese díla přímo do Info Kariéry (Tylova 33, Plzeň) nebo může kontaktovat Info Kariéru pro domluvu o jejich transportu.

Kontaktní osoba pro výstavu: Barbora Kreislová, kreislova@infokariera.cz, 731 410 126