Výtvarná výstava

POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI

Doprovodnou akcí festivalu Posviť si na budoucnost v roce 2020 měla být výtvarná výstava prací žáků základních a středních škol na téma „Povolání budoucnosti“

Svět práce se mění! Jaká povolání budou existovat za 10, 15, 20 let?

Volba výtvarné techniky byla zcela v rukách samotných tvůrců, téma mohli zpracovat jako kresbu, malbu, grafiku, koláž, keramiku a jiné 3D techniky nebo třeba pomocí multimédií.

Akci zhatil Covid-19, tak zde můžete vidět jen několik obrázků, které stihli žáci poslat ještě před jejím zrušením…

Pokud by chtěl někdo přispět do online sbírky, stále je možné hotová díla vyfotit a poslat na e-mail: kreislova@infokariera.cz. Kontaktní osoba pro výstavu: Barbora Kreislová, kreislova@infokariera.cz, 731 410 126

Přejít nahoru