Výtvarná výstava

POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI

Doprovodnou akcí festivalu Posviť si na budoucnost v roce 2020 bude výtvarná výstava prací žáků základních a středních škol na téma „Povolání budoucnosti“

Svět práce se mění! Jaká povolání budou existovat za 10, 15, 20 let?

Volba výtvarné techniky je zcela v rukách samotných tvůrců, téma je možné zpracovat jako kresbu, malbu, grafiku, koláž, keramiku a jiné 3D techniky nebo třeba pomocí multimédií.

Nejedná se o soutěž, vystavena budou všechna díla odpovídající tématu a obecným etickým zásadám!

Hotová díla mohou žáci vyfotit a poslat na e-mail: kreislova@infokariera.cz nebo odevzdat ve škole do konce října 2020. Zástupce školy pak přinese díla přímo do Info Kariéry (Tylova 33, Plzeň) nebo je může kontaktovat Info Kariéru pro domluvu o jejich transportu.

Kontaktní osoba pro výstavu: Barbora Kreislová, kreislova@infokariera.cz, 731 410 126

Metodické doporučení pro pedagogy

Téma by ideálně mohli na školách ve spolupráci uchopit:

  • kariéroví a výchovní poradci nebo učitelé, kteří probírají s žáky svět povolání – mohou diskutovat s dětmi o proměnách současného trhu práce díky technologiím, globalizaci, flexibilizaci pracovních úvazků, demografickým změnám a klimatickým změnám;
  • vyučující anglického a německého jazyka – mohou diskutovat o povoláních budoucnosti, jak je předpovídají odborníci v cizojazyčných zdrojích (např.: careers2030.cst.org nebo job-futuromat.iab.de);
  • vyučující výtvarné výchovy – mohou zadat téma „Povolání budoucnosti“ v hodině výtvarné výchovy celé třídě a diskutovat s dětmi o jejich představách o budoucích povoláních.