Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.souepl.cz

FB: facebook.com/Stredni-odborne-uciliste-elektrotechnicke-Plzen

Kompetence absolventů:

  • absolvent získává studiem čtyřletých oborů s maturitou široký odborný profil s dostatečnou adaptací, logickým myšlením a schopností aplikovat vědomosti při řešení problémů samostatně i v týmu. Je motivován soustavně se vzdělávat, trvale se zajímat o vývoj ve svém oboru studiem odborné literatury, používat racionální metody práce a důležité manažerské dovednosti. Odbornou praxí a dalším studiem si může dále zvyšovat kvalifikaci. Je dobře připraven na vysokoškolské studium.
  • absolvent tříletých učebních oborů má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Piš na weiszová@souepl.cz nebo volej na 377 308 103 od 9:00 hod do 13:00 hod, Mgr. Marie Weiszová

Prezentace ZDE, leták ZDE

Přejít nahoru