Střední odborná škola, Stříbro

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: sosstribro.cz

FB: facebook.com/sosstribro

Kompetence absolventů:

  • Škola u žáků rozvíjí klíčové kompetence, jak odborné, tak měkké, které se v průběhu vzdělávání vzájemně doplňují a zdokonalují. Jedná se zejména o odborné znalosti a dovednosti ve studovaném oboru. V závěru studia jsou žáci vybaveni souborem klíčových kompetencí, díky kterým jsou připraveni na vstup do života i do pracovního procesu.
  • Kromě odborných kompetencí oboru, který žáci studují, se jedná o kompetence ke komunikativnosti, k učení, k práci a spolupráci, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, k práci s informacemi a všemi dostupnými informačními zdroji, k využití informačních a komunikačních technologií, k aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úkolů a kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni a ochotni se celoživotně vzdělávat, aby byli flexibilní a široce uplatnitelní na trhu práce.
  • Ve výuce jsou používány aktivizační metody, podporována je samostatná a kreativní práce žáků. V praktických cvičeních mají žáci možnost bezprostředně aplikovat teoretické poznatky v úkolech, které jsou velmi podobné situacím z praxe. V průběhu odborných praxí, které se uskutečňují v reálném pracovním prostředí, mají žáci možnost porovnat své vědomosti a získané dovednosti s požadavky zaměstnavatelů. Musí se zorientovat v neznámém prostředí, navazovat kontakty s neznámými lidmi a zvládnout řadu činností. Prokáží tak míru adaptability, schopnosti spolupráce i míru samostatnosti při plnění svěřených úkolů. Poznatky z praxe, případné požadavky na doplnění nebo zdokonalení některých obecných i odborných kompetencí žáků, jsou učiteli využívány v předmětech, ve kterých jsou pak dále rozvíjeny.
  • Velký důraz je kladen na jazykové kompetence jak v českém jazyce, tak v angličtině a v němčině, a na kompetence ekonomické, včetně finanční gramotnosti. Absolventi tak mají zajištěny lepší možnosti pracovního uplatnění na trhu práce.
  • Projekt, realizovaný ve všech oborech v průběhu studia, ověřuje a prověřuje schopnosti žáků. Je koncipován tak, aby žák využil mnoha svých znalostí a dovedností, spojil je s informacemi z důvěryhodných odborných zdrojů a v diskuzi o problému prezentoval výsledky své práce i své názory na danou problematiku.

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Zeptej se ředitelky Jarmily Kánské: piš na jarmila.kanska@sosstribro.cz nebo volej na 739 206 413 nebo 374 630 223

Přejít nahoru