Posviť si na budoucnost 2019

Posviť si na budoucnost 2019

Další ročník festivalu je za námi. Předčil naše očekávání, tak se podívejte, jaký byl.

Posviť si na budoucnost 2019

Festival vzdělávání a práce

Největší festival vzdělávání a práce v Plzeňském kraji Posviť si na budoucnost proběhl tentokrát 18. a 19. října v osvědčeném areálu DEPO2015 v Plzni. Návštěvníci opět měli možnost navštívit na desítky organizací, mezi vystavovateli nechyběli zástupci středních škol, univerzit a významných zaměstnavatelů v regionu.

Žáci základních škol a jejich učitelé měli k dispozici novou metodiku a inovovanou festivalovou kartu, díky kterým se mohli na návštěvu festivalu předem připravit a maximálně je využít pro budoucí volbu školy a perspektivního profesního směřování v souladu s osobnostními předpoklady a kompetencemi.

Fotogalerie 2019 je k nahlédnutí na facebookových stránkách festivalu https://www.facebook.com/posvitsinabudoucnost/