Obchodní akademie a Gymnázium Stříbro

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.goas.cz

FB: facebook.com/GOAS

Dny otevřených dveří:

 • 8. 12. 2023
 • 9. 12. 2023
 • 26. 1. 2024

Kompetence absolventů ODBORNÉ:

 • podrobně rozepsané odborné kompetence absolventa obchodní akademie najdete na stránkách školy ZDE
 • podrobně rozepsané odborné kompetence absolventa osmiletého gymnázia najdete na stránkách školy ZDE

Kompetence absolventů MĚKKÉ:

 • kultivovaně a správně používá mateřský jazyk a aktivně komunikuje slovem i písmem ve dvou světových jazycích
 • vhodně a logicky správně argumentuje, diskutuje či obhajuje vlastní názory a postoje
 • objektivně a efektivně pracuje s informacemi; vyhledává informace z různých zdrojů, analyzuje je a posuzuje jejich kvalitu, správnost a věrohodnost a vhodně je využívá ve vlastním vzdělávacím procesu
 • aktivně využívá IC technologie, absolvent OA ovládá psaní na klávesnici a absolvent G práci s laboratorní a měřicí technikou
 • chová se odpovědně k životnímu prostředí a chápe význam trvale udržitelného rozvoje
 • je schopen plánovat a organizovat vlastní samostatnou práci i týmovou spolupráci

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat?

Zeptej se ředitele školy Mgr. Milana Deredimose: piš na milanderedimos@goas.cz nebo volej na 374 630 246

Zeptej se výchovné a kariérní poradkyně školy Mgr. Jitky Soutnerové: piš na jitkasoutnerova@goas.cz nebo volej na 374 630 241

Přejít nahoru