Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.goas.cz

FB: facebook.com/GOAS

Kompetence absolventů ODBORNÉ:

  • podrobně rozepsané odborné kompetence absolventa obchodní akademie najdete na stránkách školy ZDE
  • podrobně rozepsané odborné kompetence absolventa osmiletého gymnázia najdete na stránkách školy ZDE

Kompetence absoventů MĚKKÉ:

  • kultivovaně a správně používá mateřský jazyk a aktivně komunikuje slovem i písmem ve dvou světových jazycích
  • vhodně a logicky správně argumentuje, diskutuje či obhajuje vlastní názory a postoje
  • objektivně a efektivně pracuje s informacemi; vyhledává informace z různých zdrojů, analyzuje je a posuzuje jejich kvalitu, správnost a věrohodnost a vhodně je využívá ve vlastním vzdělávacím procesu
  • aktivně využívá IC technologie, absolvent OA ovládá psaní na klávesnici a absolvent G práci s laboratorní a měřicí technikou
  • chová se odpovědně k životnímu prostředí a chápe význam trvale udržitelného rozvoje
  • je schopen plánovat a organizovat vlastní samostatnou práci i týmovou spolupráci

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat?

Zeptej se ředitele školy Mgr. Milana Deredimose: piš na milanderedimos@goas.cz nebo volej na 374 630 246

Zeptej se výchovné a kariérní poradkyně školy Mgr. Jitky Soutnerové: piš na jitkasoutnerova@goas.cz nebo volej na 374 630 241