Nejlepší okamžiky festivalu

Z letošního festivalu Posviť si na budoucnost máme velkou radost nejen my, ale jak je patrné ze zpětných vazeb od vystavovatelů i návštěvníků, tak z něj měli radost všichni.

Návštěvnost byla více než uspokojivá, v pátek se díky časově rozvržené registraci podařilo zajistit plynulý a pravidelný příliv deváťáků, což vystavující střední školy ocenily. To, co nám udělalo opravdu velkou radost, bylo zjištění, že většina z žáků byla na festival připravena. Poznali jsme to tak, že už od září přicházela upozornění z webu posvitsinabudoucnost.cz na další a další online vyplněné festivalové karty a že řada žáků měla s sebou vyplněnou kartu i přímo v DEPu a díky ní také připravené dotazy na vystavovatele. Za to bychom rádi poděkovali učitelům ze základních škol, ať už to byli kariéroví/výchovní poradci nebo třídní učitelé. Takže děkujeme za spolupráci!

Radost jsme měli také z nových informačních stojanů z dílen Nerudovky (design) a SOU stavebního (výroba), které byly označené vystavovateli za vkusné a opravdu povedené. Doufáme, že příští rok jich bude na festivalu plno a více škol je využije k prezentaci.

Vystavovatelé také pozitivně hodnotili vylepšení týkající se občerstvení – zajištěný páteční oběd od DEPO2015 a průběžnou nabídku nápojů a zákusků, kterou zajistila Hotelová škola, Plzeň.

V neposlední řadě máme radost z využití poradenské zóny festivalu. Zde se o poskytování kariérového poradenství starali jako vždy poradci z Info Kariéry a z IPS Úřadu práce a nově také návštěvníci mohli využít poradensky doprovázená data od kolegyně z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která má pod palcem také web studujvpk.cz.

Fotky z festivalu najdete na facebookových stránkách @Posvitsinabudoucnost a letošní čísla a citace zpětných vazeb najdete v tomto obrázku:

Přejít nahoru