Jak jsme si letos posvítili na volbu střední školy

Plzeňské DEPO2015 se v pátek 13. a v sobotu 14. října 2023 zaplnilo stovkami žáků devátých ročníků základních škol a jejich doprovody – v pátek jejich pedagogy, v sobotu jejich rodiči. Přišli si prohlédnout prezentace hned 32 středních škol z celého Plzeňského kraje a promluvit si s jejich zástupci o možnostech studia. Podle informací sesbíraných od vystavovatelů byli žáci a žákyně většinou velmi dobře připraveni a věděli, co chtějí zjistit a proč přišli. To vypovídá o zlepšujícím se stavu kariérového poradenství na základních školách a zodpovědném přístupu samotných dětí i jejich pedagogů. Ačkoli jsme měli připravené vytištěné festivalové karty a byly návštěvníkům k dispozici, řada z nich je měla s sebou ze školy už vyplněné, takže bylo zjevné, že se ve škole na festival připravovali. Z toho máme, jako organizace věnující se rozvoji kariérového poradenství ve školách, velkou radost.

Kromě stánků středních škol, kde se odehrávaly i praktické ukázky toho, co se žáci mohou na dané škole naučit, se na festivalu prezentovaly také možnosti spolupráce škol se zaměstnavateli. Tuto spolupráci ukazovaly firmy ZF Group, Doosan Škoda Power a Nadace České spořitelny s programem Den pro školu. A také my, Krajské centrum vzdělávání, jako hlavní organizátor celé akce, jsme představili program „Stínování“ jako možnou podobu spolupráce škol se zaměstnavateli, ze které těží nejvíce sami studenti. Pro stínování, které loni vyhrálo Národní cenu kariérového poradenství, jsme vytvořili také metodické materiály a řada středních škol projevila zájem o jeho realizaci. Více zde: Spolupráce škol a firem | KCV KP.

Na festivalu návštěvníci našli jako vždy poradenskou zónu, kde se jim věnovali kariérové poradkyně a kariéroví poradci z Krajského centra vzdělávání a z Informačního poradenského střediska Úřadu práce. Poradenský tým doplňovala ještě kolegyně z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, Zuzana Sahulová, která představila užitečné webové stránky související s volbou střední školy Studuj v Plzeňském kraji (studujvpk.cz) a s podporou pro kariérové poradce PoradcevPK.cz.

Do organizace festivalu se nám daří zapojovat také samotné střední školy a jejich studenty. Letos návštěvníci akce, ale i webových stránek (posvitsinabudoucnost.cz) a navázaných sociálních sítích mohli vidět nový grafický design, který jsme vybrali z mnoha skvělých návrhů studentů Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu (nerudovka.cz). Café zónu pro vystavovatele zajišťovala druhým rokem Hotelová škola Plzeň (hsplzen.cz). Děkujeme.

Letošní čísla návštěvnosti a hodnocení festivalu vystavujícími shrnuje grafika Evaluace (viz níže). Tím ale aktivity Posviť si na budoucnost nekončí – na You Tube kanále Posviť si na budoucnost jsou videa představující různé střední školy z pohledu pedagogů i studentů, na Facebooku Posviť si na budoucnost zveřejňujeme aktuální příspěvky související s volbou střední školy, přijímacím řízením na střední školy a podobně a na webu Posviť si na budoucnost v záložce Poradenství můžete využívat kontakty na kariérové poradce, kteří jsou k dispozici celý rok, a také různé pracovní listy a užitečné odkazy.

Přejít nahoru