Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.hsplzen.cz

FB: facebook.com/hotelovkabory

Dny otevřených dveří:

  • pátek 24. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin
  • středa 17. 1. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin

Kompetence absolventů ODBORNÉ:

  • najdete na stránkách školy pod popisem jednotlivých oborů ZDE

Kompetence absolventů MĚKKÉ:

  • schopnost efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
  • schopnost samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
  • dovednost spolupracovat s ostatními
  • schopnost optimálně využívat svých osobnostních i odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Zeptej se Jiřího Holečka: piš na j.holecek@hsplzen.cz nebo volej na 777 622 108

Motto: „K vrcholu gastronomického mistrovství tě dovede jen jedna cesta – kvalitní vzdělání na naší škole.“

Přejít nahoru