Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.gblovice.cz

FB: facebook.com/gblovice

Loňský leták ZDE.

Odborné i měkké kompetence absolventa:

  • má všeobecný přehled, může se ucházet o studium na široké škále vysokých škol
  • vyznačuje se schopností spolehlivě, kultivovaně a správně používat mateřský jazyk a komunikovat ve dvou světových jazycích
  • je schopen aktivní komunikace s ostatními
  • schopnost vytvářet a obhajovat vlastní názory a postoje, které vycházejí z komplexního poznání světa
  • je schopen kvalitně a efektivně pracovat s informacemi; vyhledává informace z různých zdrojů, analyzuje je a posuzuje jejich kvalitu a věrohodnost, systematizuje a účelně je využívá v učebním procesu
  • má široký kulturní rozhled a předpoklady pro estetické vnímání reality; v případě svého zájmu má možnost ovládnout základní prostředky pro vlastní tvůrčí vyjádření v oblasti literatury, hudby a výtvarného umění
  • zná možnosti využití IC technologií, na uživatelské úrovni zvládá ovládání OS Windows a kancelářského softwaru
  • ovládá základy práce s laboratorní a měřicí technikou, tvořivě aplikuje řadu metod při samostatném nebo týmovém řešení úkolu
  • chová se odpovědně k životnímu prostředí, chápe význam udržitelného rozvoje, chrání své fyzické i duševní zdraví

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Zeptej se Lady Kotlanové: piš na kotlanova@gblovice.cz nebo volej na 371 522 053