Gymnázium, Blovice

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.gblovice.cz

FB: facebook.com/gblovice

Termíny dnů otevřených dveří (DOD):

 • pátek 24. 11. 2023,
 • sobota 20. 1. 2024,
 • 12. 12. 2023 – jen pro žáky 9. tříd, organizováno společně s výchovnými poradci ZŠ.

Aktuální leták ZDE.

Odborné i měkké kompetence absolventa:

 • má všeobecný přehled, může se ucházet o studium na široké škále vysokých škol
 • vyznačuje se schopností spolehlivě, kultivovaně a správně používat mateřský jazyk a komunikovat ve dvou světových jazycích
 • je schopen aktivní komunikace s ostatními
 • schopnost vytvářet a obhajovat vlastní názory a postoje, které vycházejí z komplexního poznání světa
 • je schopen kvalitně a efektivně pracovat s informacemi; vyhledává informace z různých zdrojů, analyzuje je a posuzuje jejich kvalitu a věrohodnost, systematizuje a účelně je využívá v učebním procesu
 • má široký kulturní rozhled a předpoklady pro estetické vnímání reality; v případě svého zájmu má možnost ovládnout základní prostředky pro vlastní tvůrčí vyjádření v oblasti literatury, hudby a výtvarného umění
 • zná možnosti využití IC technologií, na uživatelské úrovni zvládá ovládání OS Windows a kancelářského softwaru
 • ovládá základy práce s laboratorní a měřicí technikou, tvořivě aplikuje řadu metod při samostatném nebo týmovém řešení úkolu
 • chová se odpovědně k životnímu prostředí, chápe význam udržitelného rozvoje, chrání své fyzické i duševní zdraví

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Zeptej se Lady Kotlanové: piš na kotlanova@gblovice.cz nebo volej na 371 522 053

Přejít nahoru