Video profily firem

Festival Posviť si na budoucnost bude letos jiný. Drobné změny nastaly mezi organizátory, ale hlavně musíme reagovat na nejistou situaci spojenou s pandemií. Festival se odehraje v menším prostoru – přestěhovali jsme ho z DEPO2015 do kinosálu Středního odborného učiliště elektrotechnického. To znamená méně vystavovatelů a také důslednou registraci ZŠ, abychom uhlídali optimální návštěvnost v každém okamžiku.  Přesto chceme nabídnout mladým lidem pohled na vzdělávací cestu očima firem, u kterých by se po dostudování mohli ucházet o práci. Rozhodli jsme se proto letos vyzkoušet prezentace firem formou videí. 

Jaké schopnosti, dovednosti a kompetence by si na střední škole měli studenti osvojit, aby se po jejím absolvování úspěšně začlenili do pracovního kolektivu vybrané firmy? Na co by se měli z pohledu zaměstnavatelů mladí lidé během svého středoškolského potažmo navazujícího studia soustředit? 

Rádi bychom odpovědi zaměstnavatelů na tyto otázky teenagerům zprostředkovali prostřednictvím zhruba tříminutových videí, která bychom zapracovali do metodiky přípravy na festival. Základní školy budou díky nim pracovat s video profily firem v rámci příprav na festival, ale i poté při vyhodnocení účasti na festivalu. Metodiku připravíme i pro rodiče, kteří budou chtít pomoci s rozhodovacím procesem svým dětem. 

Co by video mělo obsahovat? 

Kromě vlastního popisu toho, co vlastně firma dělá, co dělají její zaměstnanci, by zde měla být řeč i o kompetencích, které pro svou práci potřebují. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou žáci posledních ročníků ZŠ, mělo by to být podáno jednoduše a srozumitelně. Lze využít např. měkké kompetence z Národní soustavy povolání – http://kompetence.nsp.cz/mekkeKompetence.aspx 

Videa, která budou naplňovat následující kritéria, zapracujeme do metodiky, kterou tradičně v září posíláme zhruba stovce výchovných a kariérových poradců na základních školách v celém Plzeňském kraji: 

  • Délka videa cca 3 minuty 
  • Téma nejen odborných, ale i měkkých kompetencí  
  • Kontakt na osobu, se kterou lze domluvit exkurzi pro žáky, které firma zaujme

Máte otázky? Kontaktujte Michala Parláska – mobil:734 311 901, pevná: 371 519 143, mail: parlasek@infokariera.cz