Církevní gymnázium Plzeň

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: cirkevni-gymnazium.cz

FB: facebook.com/cgplzen

Den otevřených dveří: 25. 11. 2023

Odborné i měkké kompetence absolventa:

  • Absolvent Církevního gymnázia je všestranně vzdělaný mladý člověk, jehož způsob myšlení a schopnosti odpovídají  absolventům škol stejného typu v Evropě.
  • Je seznámen se základy všech vědeckých disciplín, což by mu mělo umožnit přístup na vysoké školy všech směrů.
  • Je osobností, která má úctu ke svým bližním, k životu, ke křesťanskému dědictví, která se orientuje v pluralitním světě a usiluje o život podle křesťanských zásad.
  • Je člověkem radostným, vnitřně svobodným, otevřeným, zodpovědným a pravdivým, který se dokáže rozhodnout podle svého svědomí.
  • Je to zdravě sebevědomý a kultivovaný člověk, který vědomě rozvíjí svoji osobnost, aktivně buduje společenství, svým dílem programově pracuje pro druhé a přispívá k rozvoji společnosti.
  • Člověk, který si je vědom toho, kdo je, co chce a kam kráčí.

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Zeptej se Daniela Petříčka: piš na daniel.petricek@cg-plzen.cz nebo volej na 377 248 816

Přejít nahoru