Bezpečnostně právní akademie Plzeň

Studijní obory, které škola nabízí najdeš ZDE

Web školy: www.bpaplzen.cz

FB: facebook.com/BPAPlzen

Dny otevřených dveří:

 • 10. 11. 2022  (10:00 – 14:30)
 • 10. 12. 2022 (10:00 – 13:30)
 • 10. 1. 2023 (10:00 – 14:30)

Kompetence absolventa ODBORNÉ:

 • využívá poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi různých etnických, náboženských a sociálních skupin a při řešení problémových situací
 • rozpozná protiprávní chování a jednání, umí je správně kvalifikovat, odhaduje důsledky protiprávního jednání
 • využívá různé zdroje právních informací k vyhledání a analýze informací potřebných pro vedení dokumentace o protiprávní činnosti
 • aktivně vystupuje proti rasismu, nesnášenlivosti, diskriminaci a xenofobii
 • orientuje se vprávním systému ČR a základech evropského práva
 • vymezí úlohu policie vdemokratické společnosti, etické aspekty její práce, sociální pozadí a dosah policejní činnosti,
 • využívá ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikuje základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky
 • je vybaven vědomostmi o zásadách první pomoci a dokáže první pomoc sám poskytnout

Kompetence absolventa MĚKKÉ:

 • efektivní komunikace
 • je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
 • uvědomuje si potřebu dalšího vzdělávání a rozvoje své osobnosti
 • dokáže samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi řešit problémy
 • podrobněji v ŠVP na stránkách školy ZDE

Zajímá tě tahle škola? Chceš se na něco zeptat? Zeptej se Míši Kubátové: piš na michaela.kubatova@bp-akademie.cz nebo volej na 739 570 096

Další video na FB: https://www.facebook.com/BPAPlzen/videos/2321584787943376

LETÁK

Žáci se během studia pravidelně účastní besed s vybranými odborníky z praxe, sami rovněž navštěvují odborná pracoviště svých budoucích zaměstnavatelů (Policie ČR, Městská policie Plzeň, soudy, věznice, veřejnosprávní instituce…). Výuku odborných předmětů zajišťují pedagogové s dlouholetou praxí u bezpečnostních sborů. 

K pravidelným aktivitám patří projektové dny, kdy si žáci s využitím technického vybavení školy mohou vyzkoušet speciální postupy, které jsou součástí práce policistů, ale i jiných bezpečnostních pracovníků. Osvojují si tak například ohledání místa činu, zajišťování stop (snímání DTK, pachové stopy, trasologie), sestavování portrétu neznámého pachatele (identikit), simulaci výslechu svědků, ale také způsoby zadržení pachatele, použití zbraně, donucovací prostředky… 

Dle možností bezpečnostních sborů se žáci účastní jako nezúčastněné osoby domovních prohlídek, nácviků opatření (zásah pod jednotným velením, zajištění budov nebo prostředků hromadné dopravy …) v rámci reálné práce Policie ČR, Celní správy i Městské policie Plzeň. 

Do praktické části výuky patří rovněž specializované sportovní kurzy oboru bezpečnostně právní činnost (branný, střelecký, horolezecký) i souvislá praxe v administrativě žáků oboru veřejnosprávní činnost. 

Uplatnění absolventů: žáci se soustavně připravují k uplatnění pro práci v resortech: Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, justice …  

Přejít nahoru