10 tipů, jak zvýšit zájem Vašeho dítěte o kariéru

Jen pár šťastlivců ví odmalička, čím chtějí být. My ostatní se pohybujeme někde mezi tím, že máme nějakou představu a tím, že nemáme ani tušení.

Mladí lidé mívají ohledně svého životního směřování nejasnosti. Často až po dvacítce získávají větší sebeuvědomění.

Vzdělávací systém však požaduje, aby se už mnohem dříve rozhodovali, za čím v životě půjdou. Musí si vybrat zaměření, předměty, volitelné předměty a později obor studia. O všech možnostech existuje velké množství informací a mladí se mohou cítit zahlceni, neschopni se rozhodnout nebo o celou tu „věc s kariérou“ ztratit zájem.

Zjistit, kdo jste a co chcete dělat, je proces, který závisí na mnoha faktorech. Zde je 10 strategií, které mohou pomoci Vám, a především Vašemu dítěti.

  1. Zůstaňte klidní a otevření

Pamatujte si, že je to život Vašeho dítěte a rozhodnutí Vašeho dítěte, ne Vaše. Mnoho rodičů věří, že musí trvat na určitém směru pro své dítě. Je ale rozdíl mezi vedením a šéfováním. Děti oceňují vedení (kdy zkoumáte a mluvíte s respektem). Ale obvykle neocení kontrolu (kdy se soustředíte na to, co chcete).

  1. Mějte pozitivní vliv

Mluvte o své vlastní kariéře. Vyprávějte svému dítěti, jak jste se dostali tam, kde jste dnes. Možná, že můžete zkusit svou „cestu“ i nakreslit. Zvýrazněte události a zkušenosti, které měly vliv na Vaše cíle a jak jste je naplnili nebo nerealizovali. Zaměřte se na své naděje a sny, na to, jak jste zvládali změny, jaké vnější faktory ovlivnily vaše rozhodnutí. Mluvte o tom, jak jste se v různých fázích cítili a také o tom, jak se cítíte nyní. Podělte se o své plány a cíle, které máte ještě nyní, a o to, jak vidíte svou budoucnost.

  1. Povzbuďte své dítě, aby mluvilo s ostatními dospělými o své kariéře

Povídání o kariéře jiných dospělých – mladých i starých, pomůže vašemu dítěti přemýšlet o svém místě ve společnosti v různých životních etapách. Mohou si promluvit se svými prarodiči, tetami, strýci, rodiči svých nebo vašich přátel nebo dalšími lidmi, které znají.

Řada oborů studia na infoabsolvent.cz má doprovodná videa. Ty poskytují pohled na povolání a jejich požadavky na vzdělání a odbornou přípravu.

Další videa najdete také na poradcevpk.cz nebo na ČT Edu Trh práce a volba povolání.

Vaše dítě si také může užít prozkoumávání profesí na nsp.cz.

  1. Sledujte společně filmy a televizi

Většina postav ve filmech, televizních dramatech a románech má, bude mít nebo měla nějakou práci. Diskutujte o postavách a o tom, co dělají. Přemýšlejte o tom, jak je jejich život uspokojuje a jak práce přispívá k jejich štěstí.

  1. Mluvte o lidech, které znáte, nebo o těch, které potkáváte při svých každodenních činnostech

Pokládejte otázky jako: „Myslíš si, že Lucka je pečovatelkou ráda?‘ nebo „Myslíš si, že tvoje zubařka je ve své práci dobrá?“ Můžete diskutovat o výhodách nebo nevýhodách určitých pracovních míst a zvážit, proč v nich lidé pracují.

  1. Dělejte věci společně

Upéct dort, zasadit bylinkovou zahrádku, vytvořit web – ať už jde o jakoukoli činnost, dělejte to společně. Pochvalte své dítě za jeho dovednosti. Zjednodušte to: „Vidím, že když vaříš, jsi velmi organizovaný: zapneš troubu, připravíš formu a shromáždíš všechny ingredience, než začneme“. Počkejte na odpověď. Časem můžete o těchto dovednostech dále diskutovat a propojit je s profesí. Můžete například říct: „Instalatér potřebuje umět zorganizovat si čas, jinak přijde o výdělek, protože bude příliš pomalý a lidi si ho znovu nepozvou“. Tyto rozhovory kladou důraz na uznání jeho dovedností a také toho, jak jsou tyto dovednosti oceňovány na pracovišti.

Možná začněte prozkoumávat kariérní cesty výběrem oblasti vzdělávání, která dítě baví nebo o kterou projevuje zájem.

  1. Zeptejte se svého dítěte, co by si vybralo, kdyby mohlo být čímkoli nebo dělat cokoli na celém světě

Vaším úkolem je naslouchat a pamatovat si. K odpovědím se můžete vrátit, když se objeví diskuse týkající se kariéry nebo když je třeba se rozhodnout. „Uvažoval bys o herectví jako o možném zájmovém kroužku? Jednou jsi řekl, že jsi chtěl být slavným hercem.“ Vaše dítě pak může mluvit o svém zájmu nebo se na vás bude dívat s despektem a odmítne to. V každém případě je to pozvánka, aby pokračovali v rozhovoru o svých současných snech a aspiracích. Lidé jsou obvykle šťastnější a spokojenější, pokud mohou své sny proměnit ve skutečnost. Můžete svému dítěti pomoci tím, že mu ukážete, jak to funguje v praxi.

  1. Usnadněte svému dítěti získání pracovních zkušeností

To může zahrnovat formální i neformální pracovní zkušenosti nebo například školou organizovanou práci v terénu. Vědět, co jej neoslovuje, je stejně důležité jako vědět, co ano. Široké zkušenosti mu mohou otevřít oči a změnit názor. 

  1. Povzbuzujte své dítě, aby se účastnilo aktivit ve škole nebo v komunitě

Vaše dítě může vypomáhat ve sportovním klubu, může se stát členem školního parlamentu nebo se zapojit do školní produkce. Může dělat „speciální“ práce doma, jako je malování nebo jarní úklid zahrady. I tyto činnosti se počítají jako práce. Rozvíjí pracovní dovednosti, které je cenné se učit a procvičovat. Vaše dítě se naučí, že práce může být rutinní, zábavná a občas nudná. Bude se cítit připravené na přemýšlení a rozhodování o své kariéře.

  1. Začněte společně budovat jeho portfolio

Vaše dítě může začít shromažďovat „důkazy“ svých dovedností ze školních a mimoškolních aktivit, může si zkoušet i různé profesní testy nebo zapisovat svoje nápady.

(převzato z MyFuture.edu.au)

Posviť si na budoucnost má pro rodiče také svou „metodiku“ – zde.

Přejít nahoru