Video pozvánka (nejen) pro rodiče

Video pozvánka (nejen) pro rodiče

Rodiče žáků osmých a devátých tříd základních škol mohou mít obavy o budoucnost svých dětí. Bojí se, zda si jejich syn/dcera vyberou dobrou střední školu. Jsou nesví, zda se jejich dítě vůbec o výběr střední školy stará. Mohou být rozzlobení, že jejich dítě chce na jinou střední školu, než by je viděli oni. Nebo se o to vůbec nezajímají a naopak jejich syn nebo dcera by stáli o jejich zájem a názor. Pro všechny rodiče bez rozdílu a jejich děti je tu akce Posviť si na budoucnost, která může vnést trochu světla do této situace.

Ve videu je nejenom pozvánka na letošní festival, ale také podstatná informace o důležitosti přípravy na něj, aby jste z jeho návštěvy vytěžili co nejvíce. Proto zde na stránkách najdete také metodiku pro rodiče, metodiku pro pedagogy a festivalovou kartu, kterou můžete začít vyplňovat už dnes.

Video zde: https://www.posvitsinabudoucnost.cz/festival/metodika/

Nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=DCUxoEnslhU