Už víme, kdy se uvidíme

Na první pohled by se mohlo zdát, že práce kolem festivalu Posviť si na budoucnost je jenom na podzim, kdy se koná dvoudenní akce v DEPO2015. Ale opak je pravdou. Jen co jeden festival skončí, už se pracuje na dalším ročníku, hodnotí se, co se povedlo, co by se mohlo udělat lépe, prohlubují se kontakty s vystavujícími školami a vymýšlíme, jak je více zapojit. Například žáci z Nerudovky pracují na návrzích nového designu loga Posviť si na budoucnost a všem, co s festivalem souvisí (web, plakáty, sociální sítě…). S žáky SOU elektrotechnického budeme spolupracovat na technické realizaci festivalu v areálu DEPO2015. A zapojujeme i další školy…

Co už je jisté, je termín konání. Ve školním roce 2022/2023 se bude festival Posviť si na budoucnost konat 7. a 8. 10. 2022! Opět pátek pro celé třídní kolektivy deváťáků ze základních škol Plzeňského kraje a sobota pro jednotlivce s rodiči i bez 😉

Ještě jeden důležitý termín si mohou zapsat do svých diářů učitelé, kteří chtějí své žáky co nejlépe připravit nejen na festival, ale v podstatě i na celý proces jejich přechodu ze základní na střední školu. Aby měl tento proces hladký průběh a žáci byli sami schopni ve správný čas udělat svá vlastní rozhodnutí. Webinář pro pedagogy „Jak připravit žáky na veletrh středních škol pro volbu vzdělávací a profesní cesty“ se bude konat 8. 9. 2022!

Další podrobnosti budeme zveřejňovat zde na webu a na Facebooku @posvitsinabudoucnost.