PO festivalu

Festival je za tebou. Je čas zjistit, co ti to dalo, k čemu to bylo…

Odpovědi opět budeš mít v mailu.

 

    CO JSEM ZJISTIL/A A CO TEĎ S TÍM?

    Festival Posviť si na budoucnost je financován z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji spolufinancovaného Evropskou unií, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021.