Vystavovatelé

Vystavující střední školy

Oborná škola výroby a služeb, Plzeň
 • Aktivita na stánku:

  • příprava palačinek
  • vazba květin

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
 • Aktivita na stánku:

  • kadeřnické služby pro návštěvníky
  • možnost vyzkoušení profese elektromechanika – pájení součástek, tisk plošného spoje

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
 • Aktivita na stánku:

  • měření krevního tlaku
  • ukázky odborných pomůcek

Hotelová škola, Plzeň
 • Aktivita na stánku:

  • Přehled výrobků našich žáků
  • ukázka sommeliérství

Střední škola, Kralovice
 • Představení školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice
 • představení školy
Sportovní a podnikatelská střední škola spol. s r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Možnost změření tělesných hodnot na přístroji In body

Střední odborné učiliště stavební
 • Aktivita na stánku:

  • prezentace řemesel

VOŠ a SPŠE Plzeň
 • Aktivita na stánku:

  • Zajímavé ukázky z výuky odborných a přírodovědných předmětů

SOŠ Stříbro
 • Aktivita na stánku:

  • AZ kvíz
  • soutěže s odměnami

Střední škola informatiky a finančních služeb
 • Aktivita na stánku:

  • robotická stavebnice
  • ukázky dronů

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • zdobení perníčků

Střední odborné učiliště elektrotechnické
 • Aktivita na stánku:

  • zájemci budou mít možnost zapájet si funkční zábavný elektronický obvod a ten si zdarma odnést domů. Obvod bude řešen formou elektronické stavebnice
  • k dispozici bude „učící“ se robot, kterého lze naučit jednodušší úkony

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany
 • Aktivita na stánku:

  • Interaktivní prezentace vedená žáky zaměřená na hlavní obory – gymnázium, ekonomické lyceum a Informační technologie.

Plzeňská obchodní akademie s. r. o.
 • Aktivita na stánku:

  • ekonomická desková hra „Finanční svoboda“

Integrovaná střední škola živnostenská
 • Aktivita na stánku:

  • informace o našich oborech a naší škole
  • výroba originálních placek
  • líčení a česání návštěvníků

SUPŠ a ZUŠ Zámeček s. r. o.
 • Aktivita na stánku:

  • prezentace školy
  • ukázky tvorby studentů
  • informování o studijních oborech a možnostech studia

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Aktivita na stánku:

  • prezentace prací žáků
  • předvádění výroby dekoračních a adventních vazeb

SPŠS a SOŠ prof. Švejcara
 • Aktivita na stánku:

  • Poskytnutí informací o škole a možnostech při studiu

SŠ Rokycany
 • Aktivita na stánku:

  • prezentace školy na TV
  • ukázka výrobků
  • propagační materiál
  • podání informací o studiu a oborech

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
 • představení školy
Bezpečnostně právní akademie Plzeň s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • prezentace školy
  • ukázka zbraní a donucovacích prostředků
  • pouta, zajištění pachatele pro výuku
  • poskytnutí informací o škole
  • Možnost ukázky výukových programů – Jokrys, Bledschool

Střední průmyslová škola dopravní
 • Aktivita na stánku:

  • představení oborů
  • přistavení výukového elektromobilu Kia Soul EV

Střední škola a Základní škola, Oselce
 • Aktivita na stánku:

  • ukázka práce uměleckých kovářů a truhlářů
  • prezentace oborů: mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Truhlář, Opravářské práce, Farmářské práce, Kuchařské práce, Cukrářské práce, nástavbové studium Podnikání

Vystavující firmy

Unicorn
 • Aktivita na stánku:

  • Projekt INCA – společnost Unicorn představí unikátní řešení – produkt na řízení podmořských HVDC kabelů – přijďte se podívat, jak řídíme tok elektrické energie mezi pevninskou Evropou a Velkou Británií
  • dále se návštěvníci mohou vyptat na cokoli, co by je zajímalo o společnosti, plzeňské pobočce, spolupráci, …

BEKO Engineering spol. s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Virtuální realita kde uvidíte model předního nárazníku, model výrobní haly v reálné velikosti.

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
 • Aktivita na stánku:

  • soutěž z oblasti zdravovědy
  • informace k pracovním možnostem

DFH Haus CZ s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Prezentace firmy a výroby nízkoenergetických dřevěných montovaných domů
  • Informace o možnostech spolupráce se žáky a studenty, event. školami.

ČSOB
 • Aktivita na stánku:

  • Seznámení s pozicemi v bance napříč obory

Plzeňský Prazdroj
 • Aktivita na stánku:

  • představení pracovního uplatnění pro studenty a absolventy

Value 4industry s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Představení používaných technologií ve výrobě

ADP Employer Services Česká republika, a.s
 • Aktivita na stánku:

  • Představení firmy

ZF Engineering Plzeň s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Prezentace společnosti a nejznámějších výrobků
  • Informace o možném pracovním uplatnění
  • Sestavení základních ozubených kol pro ZŠ

Faiveley Transport Czech a.s.
 • Aktivita na stánku:

  • Představení společnosti a jejího výrobního programu (komponenty pro železniční průmysl)
  • praktická ukázka výrobku Faiveley Transport Czech a.s.
  • soutěž pro studenty

M&M Reality Holding, M&M Finance
 • Aktivita na stánku:

  • Představení firmy

Konplan s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Soutěžte s námi a informujte se o možnosti praxe
  • Přijďte se dozvědět více o nejlepších nápojových linkách na světě
  • Zjistěte jak se plní láhev – ukázka polotovaru, formy a ovládacího systému

Škoda Transportation a. s.
 • Aktivita na stánku:

  • Dovednostní úkoly v oblasti techniky

Eurosoftware, s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Virtuální realita, určení zákaznické velikosti kamerou kinect

Doosan Škoda Power s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • prezentace společnosti jako preferovaného zaměstnavatele
  • možnost oslovení / přilákání studentů do trainee pro SŠ programy

Precision Castparts CZ s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • představení firmy

Salmondo CZ, s.r.o.
 • Aktivita na stánku:

  • Představení nástroje Salmondo Junior (pro ZŠ) s možností vyzkoušení jednoho modulu – zájmového testu.

NOVEM Car Interior Design k.s.
 • Aktivita na stánku:

  • Informace o firmě, propagační předměty

Armáda České Republiky
 • Představení AČR

Vystavující vysoké školy

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • Aktivita na stánku:

  • informace o studiu
  • praktické ukázky z medicíny

Západočeská univerzita v Plzni
 • Fakulta aplikovaných věd

  • Mluvící halva: „Audiovizuální syntéza řeči, nebo také „mluvící hlava“, je počítačový systém, který převádí psaný text do řeči. V tomto případě je tato řeč prezentována jak hlasem, tak obrazem. Obraz je tvořen 3D počítačovou animací lidské hlavy, která synchronizovaně se zvukem artikuluje danou promluvu. Obě složky (zvuková a obrazová) jsou důležité pro celkové porozumění promluvě. Správně nastavený systém je pak velmi užitečným především pro lidi s vadou sluchu, kdy vizuální složka slouží k odezírání ze rtů.“
  • Smart train ovládaný mozkovými vlnami. Expozice nabídne zábavnou platformu pro kognitivní trénink založený na BCI. Jedná se o modelovou železnici ve velikosti H0, kde je vlak během jízdy ovládaný mozkovými vlnami. Princip projektu v současnosti spočívá ve využití snímače (zařízení Mindwave Mobile) pro záznam mozkové aktivity uživatele, která je vyhodnocována v reálném čase. Na základě naměřené úrovně pozornosti je následně nastavena rychlost pohybu modelu vlaku na digitálním kolejišti.
  • Chytrá okna – aplikace nanotechnologií. Ukázka speciálních tenkých vrstev nanesených na sklo umožňujících, aby procházelo pouze viditelné spektrum světla, a zářivá složka se odrazila. Kromě tepelného zrcadla budou k vidění i další speciální materiály vykazující ultra-smáčivé či nesmáčivé vlastnosti, vysokoteplotní odolnost, vysokou tvrdost či antibakteriální vlastnosti.

 • Fakulta filozofická

  • představení katedry sociologie a její výzkumné aktivity

 • Nové technologie – Výzkumné centrum

  • Objevte svět bezkontaktního měření teplot
  • Na stánku se můžete nechat vyfotografovat pomocí termovizní kamery, která snímá a zobrazuje teplotu bezkontaktním způsobem.
  • Přijďte zjistit na náš stánek, v jakých oborech nachází tato metoda své uplatnění.
  • Pro učitele nabízíme možnost zapojení se do projektu Termovize do škol.

 • Fakulta ekonomická

  • Eye-trackingová kamera, kterou výzkumníci na fakultě využívají pro dílčí výzkumy v oblasti analýz zákazníků-uživatelů. Čeho si na reklamním plakátu všimnete jako první? Co upoutá uživatele na webových stránkách nejdříve? Na co zaměřují pozornost děti a na co dospělí? Jak využít oční (eye-tracker) kamery pro účely marketingu a reklamy na internetu nebo třeba i ve filmu? To vše se dozvíte u stánku Fakulty ekonomické.
  • Vědomostní kvíz. Poznáte loga známých firem? Uhádnete, odkud pochází přední světové značky? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

 • Fakulta strojní

  • Na stánku bude představena možnost studia pro potenciální uchazeče.
  • Ukázka toho, čím se naši studenti během studia zabývají a možnosti, které fakulta během studia nabízí.

 • Fakulta právnická

  • podávání informací o studiu a přijímacím řízení FPR ZČU
  • možnost testu z pracovněprávního minima

 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Fakulta pedagogická
slide-3-1.jpg

našla jsem na místě všechny důležité informace, co jsem potřebovala – super!

Olina Nová